Socialstyrelsen utreder strokeförebyggande nationellt screeningprogram för förmaksflimmer

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utreda och bedöma ett införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Utredningen kommer att bedrivas i samverkan med Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmåns-verket (TLV). Ett nationellt screeningprogram förväntas leda till både tidigare och fler upptäckter av förmaksflimmer, vilket förväntas ge en betydande minskning av antal strokefall.

Pressmeddelande, Zenicor, 9 juli 2015