Fortsatt tillväxt och satsning på strokeprevention

I dag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2015-01-01 – 2015-12-31

• Omsättningen för helåret 2015 uppgick till 15 060 (12 339) KSEK
• Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 4 352 (4 139) KSEK
• Rörelseresultatet för helåret 2015 uppgick till – 4 950 (- 2 685) KSEK
• Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till – 1 197 (- 1 560) KSEK
• Resultatet per aktie för helåret 2015 uppgick till – 1,07 SEK

”År 2015 har varit ett mycket bra år för Zenicor. Omsättningen fortsatte att växa under 2015 och ökade med 22 % jämfört med året innan. Mycket glädjande nådde omsättningen för fjärde kvartalet 2015 all-time-high i Zenicors historia.” säger VD Mats Palerius.”

 

Läs hela kommunikén