Hjärtflimmer upptäcktes med mass-screening

Dagens Medicin skrev den 3 juni 2015 en artikel om hur hjärtflimmer upptäcktes i en mass-screening med Zenicor-EKG.

I en stor svensk studie kunde personer med förmaksflimmer identifieras genom screening med tum-EKG. Behandling med antikoagulantia inleddes hos 90 procent av dem som fick diagnosen.

LÄS MER