Delårsrapport kvartal 2, 2015

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 2, 2015-04-01 – 2015-06-30.

• Omsättningen för perioden uppgick till 4 293 (3 674) KSEK
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 260 (328) KSEK
• Resultatet per aktie för perioden uppgick till – 0,28 kr

 

Läs hela delårsrapporten här