Nyheter

Delårsrapport kvartal 3, 2020.07.01 – 2020.09.30

Sammanfattning Omsättningen för tredje kvartalet 2020 uppgick till 3 681 KSEK (4 609 KSEK) Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2020 uppgick till 162 KSEK (65 KSEK) […]

Publicerad: 2020-11-13 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Tiohundra halverar tid till diagnos med Zenicors digitala vårdkedja

Genom att införa Zenicors digitala vårdkedja för arytmiutredning har Vårdbolaget Tiohundra AB lyckats effektivisera användningen av vårdens resurser och halvera tiden till diagnos för patienter […]

Publicerad: 2020-11-06 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Första Covid-19 säkrade patienten i Storbritannien screenas med Zenicor-EKG

Världens största studie för strokeprevention genom screening för förmaksflimmer, SAFER-studien, utökas nu med en fas för att utvärdera ett helt nytt sätt att genomföra screening […]

Senast ändrad: 2020-10-28 14:29
Publicerad: 2020-10-27 09:44
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Finlands största privata vårdgivare väljer Zenicors digitala vårdkedja

Zenicor har tecknat avtal för den nya digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Terveystalo Oy, som är Finlands största privata vårdgivare. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja […]

Publicerad: 2020-09-30 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nya riktlinjer för screening av förmaksflimmer

Under Europeiska Kardiologsällskapets årliga kongress 2020, som i år hölls digitalt till följd av Corona situationen, presenterades nya riktlinjer för omhändertagande av patienter med förmaksflimmer. […]

Publicerad: 2020-09-03 15:45
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Analys av Danske Bank efter delårsrapport kvartal 2, 2020

Handling the crisis well Although the COVID-19 outbreak has (temporarily) held back Zenicor’s new s ale s and uncertainity is still high, the first month […]

Senast ändrad: 2020-09-03 15:51
Publicerad: 2020-08-24 10:10
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 2, 2020

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 2, 2020-01-01 – 2019-06-30 Sammanfattning Omsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 4 348 KSEK (6 140 KSEK) […]

Publicerad: 2020-08-21 08:42
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 2, 2020.04.01 – 2020.06.30

Sammanfattning · Omsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 4 348 KSEK (6 140 KSEK) · Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 uppgick till 482 KSEK […]

Publicerad: 2020-08-21 08:30
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor tecknar avtal i ytterligare en NHS region i Storbritannien

Zenicor har tecknat avtal för den nya vårdkedjan för arytmiutredning i ytterligare en NHS region, Cambridgeshire and Peterborough CCG. Detta är den andra CCG’n i […]

Senast ändrad: 2020-08-18 09:39
Publicerad: 2020-08-14 08:52
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor tecknar avtal i ytterligare en NHS region i Storbritannien

Lösningen med Zenicor-EKG för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär, implementeras i ett första steg på en vårdcentral (GP praktik) i Cambridgeshire and Peterborough CCG, som är […]

Senast ändrad: 2020-08-28 09:54
Publicerad: 2020-08-14 06:44
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln