Nyheter

Zenicor utvecklar patientcentrerad vårdkedja i Storbritannien

Projektet syftar till att utveckla en mer patientcentrerad vård i NHS England för patienter med hjärtklappning eller andra arytmisymptom. Utformningen av vårdkedjan möjliggör start av […]

Publicerad: 2019-05-14 06:38
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Årsredovisning för 2018

I dag presenterar Zenicor Årsredovisningen för 2018, 2018-01-01 – 2018-12-31 LÄS ÅRSREDOVISNING

Publicerad: 2019-04-29 16:05
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2018

Om Zenicor Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, […]

Publicerad: 2019-04-29 14:02
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Till Zenicors årsstämma 28 maj, 2019 kommer Håkan Jansson att föreslås att väljas in i styrelsen och ta uppdraget som styrelseordförande i Zenicor Medical Systems […]

Publicerad: 2019-04-26 15:06
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 […]

Publicerad: 2019-04-26 13:38
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Håkan Jansson, född 1951, är civilekonom med lång erfarenhet från olika positioner inom främst Telia, senast som Senior Vice President, Head of Holding. Håkan har […]

Publicerad: 2019-04-26 13:06
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

BBC rapporterar om SAFER studien med Zenicor-EKG

Publicerad: 2019-04-23 16:04
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kan screening för förmaksflimmer hjälpa till att förebygga stroke?

Artikel om SAFER Studien från the Department of Public Health and Primary Care/Primary Care Unit vid the Univeristy of Cambridge   Could screening for a […]

Publicerad: 2019-03-13 20:53
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

BBC News rapporterar om starten av SAFER Studien

  Klicka här för att komma till artikeln

Publicerad: 2019-03-13 20:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Nu startar världens största screeningprojekt

Efter minutiösa förberedelser startar nu SAFER – världens största screeningstudie av sitt slag. Studien omfattar screening för förmaksflimmer av totalt 120 000 personer mellan 65 […]

Publicerad: 2019-03-13 13:40
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln