Resultaten från screeningstudien AFFORD 2 i Danmark har publicerats

Feasibility of screening for atrial fibrillation in a domiciliary setting:
Opportunistic one-time screening at preventive home visits in municipalities

Poulsen P-B. , Hemmingsen U., Melgaard T-A, Buch Elleby H., Wedell-Wedellsborg D., Dybro L., Lund I-M., Dixen U., Frost L.

Scandinavian Cardiovascular Journal, 2022, VOL. 56, NO. 1, 243–246

I AFFORD 2-studien har man engångs-screenat äldre (>75-åringar) vid hembesök och det resulterade i att man hittade 1,5 % flimmer vilket är ett mycket bra resultat med tanke på att det endast är taget med Zenicor-EKG  vid ett tillfälle jämfört med under 2-3 veckor, som det görs i de flesta andra screeningstudier.

Länk till studie