Genombrottsorder för Zenicor Flex-EKG[TM]

Zenicor har undertecknat ett avtal med ett av Sveriges största universitet om leverans av Zenicor Flex-EKGTM. Avtalet avser leverans av produkter och tjänster till olika forskningsprojekt som drivs i universitetets regi. Avtalets värde är ca tre miljoner kronor under två år.

Affären avgjordes genom en offentlig, konkurrensutsatt upphandling, där Zenicor tilldelades affären genom att uppfylla de hårt ställda kraven till ett konkurrenskraftigt pris.

– Att vi vinner vår första upphandling med Zenicor Flex-EKGTM känns mycket bra, och det visar att vi har en lösning som lever upp till de höga kraven som ställs på utrustning i forskningsprojekt, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.

Avtalet gäller system och tjänster för arytmidiagnostik till flera olika forskningsprojekt som ska genomföras av universitetets forskningsavdelningar. Betalningsmodellen innebär att Zenicor får betalt per patient som undersöks, på samma sätt som modellen för Zenicors digitala vårdkedja med Zenicor tum-EKG. Avtalet löper på två år med en möjlighet till förlängning ytterligare två år. Sedan tidigare använder universitetet Zenicor tum-EKG i ett flertal studier och forskningsprojekt, bland annat i screeningstudierna STROKESTOP 1 och STROKESTOP 2.

– Att ett av Sveriges största universitet väljer att utöka samarbetet med Zenicor som en leverantör och partner för ytterligare forskningsprojekt ger oss en utmärkt referens för att ta ytterligare affärer med nya kunder som vill ha flexibel lösning för kontinuerlig arytmidiagnostik. Zenicor Flex-EKGTM och Zenicor tum-EKG hanteras i samma system vilket ger oss ytterligare stora konkurrensfördelar, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se

Om Zenicor Flex-EKGTM
Zenicor Flex-EKGTM är en flexibel EKG-lösning för kontinuerlig monitorering av hjärtat på distans. Tillsammans med Zenicor tum-EKG ger det en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Zenicor Flex-EKGTM kan användas både med s.k. EKG-patch som enkelt sätts på bröstet eller med standard EKG-kablar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKG och Zenicor Flex-EKGTM hanteras i samma system/plattform. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, Zenicor tum-EKG eller Zenicor Flex-EKGTM , beroende på patient och aktuell frågeställning. Lösningen Zenicor Flex-EKGTM är framtagen genom ett samarbetsavtal med det finska företaget Bittium Biosignals Oy.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB +46 8 442 68 60 mats.palerius@zenicor.se
För mer information om Zenicor Flex-EKGTM : http://zenicor.se/zenicor-ekg/zenicor-flex-ekgtm