Nyheter

Zenicor tecknar samarbetsavtal med Technomed Ltd. i Storbritannien

– Samarbetet med Technomed ger oss möjlighet att utöka vårt produkt- och tjänsteutbud samt att effektivare nå ut till potentiella kunder och kommer att accelerera […]

Publicerad: 2017-05-11 13:30
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Årsredovisning för 2016

I dag presenterar Zenicor Årsredovisningen för 2016, 2016-01-01 – 2016-12-31 LÄS PRESSMEDELANDET LÄS ÅRSREDOVISNING

Senast ändrad: 2017-05-30 09:15
Publicerad: 2017-05-03 08:32
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2016

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system för diagnostik av olika […]

Publicerad: 2017-05-03 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl. 17.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A. 113 […]

Publicerad: 2017-05-02 08:30
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 […]

Publicerad: 2017-05-02 06:30
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor infriar förväntningarna och ökar expansionstakten

”År 2016 blev svenska medicinteknikbolaget Zenicors bästa någonsin, efter att omsättningen ökat samtliga kvartal sedan noteringen på Aktietorget 2014. Med genombrott i Finland och Storbritannien på senare tid står fortsatt expansion på tur.”

Publicerad: 2017-03-01 14:14
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Positiva kvartalssiffror enligt plan, starkaste omsättningen någonsin

I dag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2016-01-01 – 2016-12-31 • Omsättningen för helåret 2016 uppgick till 17 195 (15 060) KSEK • Omsättningen för fjärde […]

Publicerad: 2017-02-17 08:30
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screening med Zenicor-EKG i Storbritannien

Under februari inleds det första kliniska projektet för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Storbritannien.

Senast ändrad: 2017-05-11 14:38
Publicerad: 2017-02-13 11:00
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Första förmaksflimmer screeningprojektet med Zenicor-EKG i Finland

I Finlands första förmaksflimmer screeningprojekt med Zenicor-EKG samarbetar Hälso- och sjukvården och Universitetssjukhuset i Uleåborg, Zenicor, Biosense Webster samt Bayer för att förhindra strokeinsjuknanden och förbättra vårdkedjan för patienter med förmaksflimmer.

Senast ändrad: 2017-01-11 15:52
Publicerad: 2016-12-20 11:09
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

​Screening kan förebygga stroke

Obehandlat förmaksflimmer medför en femfaldigt högre risk för stroke, enligt flera studier.
En forskargrupp på Danderyds sjukhus ville se hur många obehandlade förmaksflimmer som upptäcks genom screening. Resultaten är tydliga och har påverkat de Europeiska riktlinjerna, men ännu inte Socialstyrelsens riktlinjer.

Publicerad: 2016-11-28 15:20
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln