Nyheter

Twice as many British stroke patients received a correct diagnosis with Zenicor-ECG

In a recently completed project at Queen Alexandra hospital in Portsmouth twice as many stroke patients received the correct Atrial Fibrillation diagnosis with Zenicor-ECG compared to current standard of care. The aim of the project was to develop and improve the diagnosis of Atrial Fibrillation for stroke patients in Portsmouth and to prevent recurrent strokes. The study was presented at the European Stroke Organisation Conference in Venice.

Publicerad: 2016-06-30 09:54
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor utvald leverantör till BNK Service

Zenicor nu listat som en av BNK Services åtta utvalda leverantörer för inköp.

Publicerad: 2016-06-07 13:49
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2016-05-24

LÄS KOMMUNIKÉN HÄR

Publicerad: 2016-05-26 10:28
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 1, 2016

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2016-01-01 – 2016-09-30 Omsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 4 249 (3 819) KSEK Rörelseresultatet för […]

Publicerad: 2016-05-19 08:35
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Första patienterna inkluderade i STROKESTOP 2 studien

I april inkluderades de första patienterna i studien STROKESTOP 2. Studien syftar till att förebygga strokeinsjuknanden genom att med Zenicor tum-EKG hitta patienter med tysta förmaksflimmer som annars hade förblivit odiagnostiserade och sätta in strokeförebyggande behandling. Studien omfattar samtliga personer i Stockholms län som fyller 75 och 76 år under 2016.

Publicerad: 2016-05-16 11:39
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A. 113 81 Stockholm.

Publicerad: 2016-04-21 10:02
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor och tyska kardiologföreningen BNK tecknar ramavtal

Zenicor och BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH har undertecknat ett ramavtal gällande marknadsföring och försäljning av Zenicor tum-EKG till samtliga 900 kardiologpraktiker i Tyskland […]

Publicerad: 2016-04-05 16:13
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Socialstyrelsens utredning av Nationellt screeningprogram med tum-EKG

Uppdatering gällande Socialstyrelsens utredning av Nationellt screeningprogram med tum-EKG. LÄS MER

Publicerad: 2016-03-22 17:26
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Över tiotusen 75-åringar i Stockholm erbjuds strokeprevention med Zenicor-EKG

I en ny stor studie, STROKESTOP II, under ledning av Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus som genomförs under 2016-2017 kommer 11 000 75- och 76-åringar […]

Publicerad: 2016-03-03 13:58
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Patientorganisation kräver pengar till screening pilot

Norsk patientorganisation kräver statlig finansiering för screening pilot, inspirerat av den svenska StrokeStop studien med Zenicor-EKG. LÄS MER

Publicerad: 2016-02-23 11:34
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln