Delårsrapport kvartal 1, 2016

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2016-01-01 – 2016-09-30

  • Omsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 4 249 (3 819) KSEK
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 uppgick till – 213 (- 950) KSEK
  • Resultatet per aktie för första kvartalet 2016 uppgick till – 0,05 (- 0,21) kr

Läs hela delårsrapporten här