Nyheter

Zenicor utvald leverantör till BNK Service

Zenicor nu listat som en av BNK Services åtta utvalda leverantörer för inköp.

Publicerad: 2016-06-07 13:49
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2016-05-24

LÄS KOMMUNIKÉN HÄR

Publicerad: 2016-05-26 10:28
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 1, 2016

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2016-01-01 – 2016-09-30 Omsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 4 249 (3 819) KSEK Rörelseresultatet för […]

Publicerad: 2016-05-19 08:35
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Första patienterna inkluderade i STROKESTOP 2 studien

I april inkluderades de första patienterna i studien STROKESTOP 2. Studien syftar till att förebygga strokeinsjuknanden genom att med Zenicor tum-EKG hitta patienter med tysta förmaksflimmer som annars hade förblivit odiagnostiserade och sätta in strokeförebyggande behandling. Studien omfattar samtliga personer i Stockholms län som fyller 75 och 76 år under 2016.

Publicerad: 2016-05-16 11:39
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A. 113 81 Stockholm.

Publicerad: 2016-04-21 10:02
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor och tyska kardiologföreningen BNK tecknar ramavtal

Zenicor och BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH har undertecknat ett ramavtal gällande marknadsföring och försäljning av Zenicor tum-EKG till samtliga 900 kardiologpraktiker i Tyskland […]

Publicerad: 2016-04-05 16:13
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Socialstyrelsens utredning av Nationellt screeningprogram med tum-EKG

Uppdatering gällande Socialstyrelsens utredning av Nationellt screeningprogram med tum-EKG. LÄS MER

Publicerad: 2016-03-22 17:26
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Över tiotusen 75-åringar i Stockholm erbjuds strokeprevention med Zenicor-EKG

I en ny stor studie, STROKESTOP II, under ledning av Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus som genomförs under 2016-2017 kommer 11 000 75- och 76-åringar […]

Publicerad: 2016-03-03 13:58
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Patientorganisation kräver pengar till screening pilot

Norsk patientorganisation kräver statlig finansiering för screening pilot, inspirerat av den svenska StrokeStop studien med Zenicor-EKG. LÄS MER

Publicerad: 2016-02-23 11:34
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Fortsatt tillväxt och satsning på strokeprevention

I dag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2015-01-01 – 2015-12-31

Publicerad: 2016-02-19 09:16
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln