Tillväxten fortsätter

Idag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2018-01-01 – 2018-12-31

  • Omsättning för helåret 2018 uppgick till 20 796 KSEK (18 457 KSEK)
  • Omsättningen för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 5 476 KSEK (4 783 KSEK)
  • Rörelseresultatet för helåret 2018 uppgick till – 2 384 KSEK (- 2 791 KSEK)
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till – 303 KSEK (- 1 224 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för helåret 2018 uppgick till – 0,42 SEK (- 0,60 SEK)

” Zenicors tillväxt fortsätter att öka. Under årets sista kvartal steg intäkterna med 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För helåret har vi en intäktsökning på 13 procent. Det innebär att ökningstakten håller i sig och att vår tillväxtstrategi ger resultat.”, säger VD Mats Palerius.

Läs hela bokslutskommunikén här