Nyheter

Nyhetsbrev nummer 2, 2017

I augusti påbörjades Zenicors första screeningprojekt i Tyskland. Detta följs nu av ytterligare ett screeningprojekt i Schweiz. Projektet, som är det första som görs på […]

Publicerad: 2017-10-13 13:06
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Som tidigare kommunicerats inrättade Zenicor år 2014 ett personaloptionsprogram för anställda med löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017. Programmet […]

Publicerad: 2017-09-25 13:20
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska […]

Publicerad: 2017-09-25 11:19
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Screeningprojekt i Schweiz med Zenicor-EKG

Under oktober inleds ett projekt med screening för förmaksflimmer på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projektet är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Schweiz. Syftet […]

Publicerad: 2017-09-20 13:10
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screeningprojekt i Schweiz med Zenicor-EKG

Patienter som är inlagda på sjukhus utgör en lämplig grupp för att aktivt leta förmaksflimmer på, då de många gånger är äldre och sjuka och […]

Publicerad: 2017-09-20 11:10
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 2, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 2, 2017-04-01 – 2017-06-30 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 5 217 KSEK (4 583 KSEK) Rörelseresultat för […]

Senast ändrad: 2017-08-17 11:06
Publicerad: 2017-08-18 08:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Väsentliga händelser under perioden (april-juni) På årsstämman den 30 maj 2017 väljs Marie Öberg Lindevall som ny styrelseordförande i Zenicor. Den 11 maj meddelar Zenicor att […]

Publicerad: 2017-08-18 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 1, 2017

I syfte att utvärdera hur aktieägarna ser på Zenicor som bolag genomförde vi i början av året en aktieägarundersökning och jag vill passa på att […]

Publicerad: 2017-07-07 08:23
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Screening med Zenicor-EKG i Tyskland

Under augusti inleds ett projekt för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Tyskland.

Senast ändrad: 2017-07-04 23:21
Publicerad: 2017-07-05 08:15
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screening med Zenicor-EKG i Tyskland

– Detta markerar vår ställning som internationellt ledande aktör inom tidig diagnos av förmaksflimmer. Inför vår fortsatta etablering i Tyskland är det också ett kvitto […]

Publicerad: 2017-07-05 06:16
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln