Årsstämma 2024

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 17.00 på Zenicor Medical Systems AB, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm

Kallelse

Anmälan

Fullmaktsformulär