Kalendarium

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

14 – 16 maj

Vitalis, Göteborg

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Zenicors historik

Zenicor Medical Systems AB grundades 2003 i Stockholm och har sedan starten haft inriktningen att tidigt, enkelt och effektivt kunna diagnostisera hjärtrytmrubbningar på distans.

Tillsammans med forskare från Karolinska Institutet utvecklades ett första system för enkel EKG-registrering utanför sjukhuset kopplad till en webbaserad tjänst för EKG-tolkning. Detta system introducerades på marknaden 2004. Produkten väckte omedelbart intresse hos svenska hjärtläkare, vilket ledde till ett antal snabba order från välrenommerade svenska sjukhus. Med lärdomar från denna första produkt och feedback från marknaden kunde Zenicor 2010 lansera en egenutvecklad apparat med förbättrad funktionalitet och automatisk EKG-överföring via mobilnätet. Samtidigt lanserades den nya webbaserade tjänsten (Läkarsystemet) med ett stort antal nya funktioner för att förenkla och effektivisera vårdgivarens diagnosarbete.

Samarbetet med Karolinska Institutet har även bestått i att validera metodens effektivitet vetenskapligt samt att skapa ett erbjudande med tydlig medicinsk nytta. Samarbetet med framstående forskare på samtliga marknader har varit avgörande och har starkt bidragit och bidrar fortsatt till Zenicors framgång.

Försäljningen skedde inledningsvis på den svenska marknaden genom egen försäljningsorganisation med stor framgång. År 2007 inleddes en exportsatsning i samarbete med Business Sweden som bidragit med marknadsanalyser samt uppstart av försäljningen på exportmarknaderna.

År 2014 noterades Zenicor aktien på Aktietorget/Spotlight Stock Market och kapital togs in för att kunna fortsätta bygga en egen försäljningsorganisation även på exportmarknaderna. De senaste åren har uppbyggnaden av en egen internationell försäljningsorganisation genomförts. Avtal har tecknats med partners och distributörer och flera lyckade större projekt har genomförts tillsammans med ledande läkemedelsbolag och medicintekniska bolag.

Under 2016 och 2017 har de första större projekten i Finland, Danmark, Tyskland och Österrike startats och de senaste åren har flera viktiga vetenskapliga publikationer gjorts vilka har rönt stort internationellt intresse och bland annat lett till uppdaterade europeiska riktlinjer för hjärtsjukvård av patienter med förmaksflimmer.