Zenicors erbjudande till allmänheten övertecknat

Intresset att delta i Zenicors nyemission i samband med notering på Aktietorget var mycket stort. Emissionen om 12 MSEK tecknades till ca 180 procent. Därmed tillförs bolaget 12 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har därtill beslutat att utnyttja hela övertilldelningsutrymmet om 140 000 aktier.

 

Pressmeddelande 10 november 2014