Zenicor tecknar avtal med NHS i England

Avtalet ger en mer patientcentrerad vård för patienter med hjärtklappning eller andra arytmisymptom. Utformningen av vårdkedjan möjliggör start av utredning redan vid patientens första besök på vårdcentralen. Vårdkedjan är i linje med NHS övergripande mål att skapa en effektivare och mer patientcentrerad vård utan att belasta primärvården.

Modellen för den effektiviserade vårdkedjan är utvecklad av Zenicor tillsammans med vården i Finland och Sverige, och har nu anpassats och implementerats i det brittiska sjukvårdssystemet och NHS ersättningssystem.

-Det finns en stor potential att förändra vårdkedjan för utredning av patienter med hjärtklappning då den existerande vårdkedjan innebär krångliga utredningar, långa väntetider och dåligt utnyttjande av NHS resurser. Zenicor-EKG är väl anpassat för modellen och för att skala upp implementering i primärvården, säger Matthew Fay, Medicinskt ansvarig Bradford CCG.

– Vi är mycket glada att NHS England väljer att implementera en förbättrad vårdkedja för tidig diagnos av arytmier med hjälp av Zenicor-EKG. Avtalet visar att vår modell passar även i England och vi ser avtalet som startskottet för en spridning av den nya vårdkedjan i NHS i hela England, säger Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB.

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: www.zenicor.se.

Om NHS England
NHS England som är världens största sjukvårdsproducent, förser Englands ca 55 miljoner invånare med hälso- och sjukvård. NHS England är uppdelat i 191 så kallade CCG (Clinical Commissioning Groups) som var och en ansvarar för sjukvården i ett specifikt geografiskt område. Primärvården i England, som är en del av NHS England och CCG’s ansvar, består av ca 7 000 vårdcentraler (GP-practices). För mer information, besök: <a href="http://www.england.nhs.uk/”>www.england.nhs.uk

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB              
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2019.