Zenicor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs 19 MSEK före emissionskostnader

Zenicor meddelar att bolaget idag har – med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 30 maj 2017 – beslutat om en riktad kontant nyemission till de två fonderna Handelsbanken Svenska Microcapfond och Humle Småbolagsfond. Bolaget stärker därmed kassan med cirka 19 MSEK före emissionskostnader inför fortsatt tillväxt och internationalisering.

Läs pressrelease