Zenicor-EKG

Zenicors lösning

zenicor-ekg-enhet

Zenicors produkter och lösningar möjliggör en enkel och effektiv diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier. Zenicor tillhandahåller en komplett systemlösning optimerad för att vården skall kunna utföra utredningar där patienten under längre perioder – flera gånger dagligen och vid symtom registrerar EKG och överför dem till en central EKG-databas där EKG presenteras för vårdgivaren via Internet.

Sannolikheten att man fångar en arytmi är betydligt större än med konventionella metoder då utredningsperiodens längd kan utökas, vanligtvis till ett par veckor upp till flera månader och mätningar görs vid upprepade tillfällen. Många av patienterna får symptom av sin arytmi med en eller flera veckors mellanrum, därför är Zenicor-EKG en unikt effektiv metod. Enkelheten och bekvämligheten för patienten gör att utredningen kan göras under längre tid.

 

Systemet består av två delar

kurvor

  • Handhållen EKG-apparat, s.k. tum-EKG, där patienten själv registrerar sitt EKG genom att lägga tummarna på två elektroder under 30 sekunder. Genom en knapptryckning överförs mätningen via mobilnätet till en central EKG-databas. Utrustningen är lätt att använda för alla åldersgrupper och ingen ytterligare utrustning krävs för överföringen eller registreringen.

 

  • Webbaserad tjänst, Läkarsystemet, för lagring och behandling av insända EKG, med analys-, process- och tolkningsstöd för snabbare och säkrare diagnostisering samt användargränssnitt för presentation av EKG för vårdgivaren. Läkarsystemet är installerat på en central server tillsammans med EKG-databasen och går att nå från valfri internetansluten enhet utan föregående installation.

 

Zenicors systemlösning är CE-märkt Klass IIa och Zenicor Medical Systems AB är certifierat enligt ISO13485.

Varför välja Zenicor – Unika fördelar

  • Effektiv diagnostisering tack vare EKG-registrering under en längre period vid upprepade tillfällen, vilket möjliggör att glest förekommande rytmrubbningar kan fångas
  • Dokumenterat och validerat i flera kliniska studier
  • Enkelt och snabbt att ställa en korrekt diagnos, sparar tid för vårdgivaren
  • Enkelt för patienten – fungerar för alla patientgrupper
  • Enkelt att ha med i vardagslivet. Inget som klistras fast på eller opereras in i kroppen
  • Hälsoekonomiskt fördelaktig, vilket konstaterats i flera studier