Zenicor-EKG i tysk strokestudie

Zenicor-EKG används som en metod att leta efter förmaksflimmer hos strokepatienter i en stor tysk studie från Universitetssjukhuset i Göttingen.

Detta är den andra strokestudien i Tyskland som använder Zenicor -EKG. Den första studien bedrivs på strokeenheten på Universitetssjukhuset i Erlangen.

Länk till beskrivning av studien: Läs mer