TLV visar att screening för förmaksflimmer med tum-EKG är kostnadseffektivt

Idag publicerar den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) utvärdering av primärpreventiv screening för förmaksflimmer med Zenicors tum-EKG.

TLV bedömer att fördelarna med screening av förmaksflimmer är tillräckligt stora för att motivera själva kostnaderna för screening och att den studerade befolkningsscreeningen är kostnadseffektiv.

 

Pressmeddelande TLV 19 november 2014

Länk till TLV