TLV utvärderar screening med tum-EKG

TLV; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utvärderar  tum-EKG från Zenicor inom ramen för ett regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

TLV kommer att utvärdera tum-EKG vid primärpreventiv screening för förmaksflimmer vilket innebär att hitta patienter med förmaksflimmer och kunna behandla dessa förebyggande med blodförtunnande och på så vis undvika stroke.

Rapporten beräknas publiceras under oktober 2014.

Information från TLV

Sammanfattning av förstudie tum-EKG – TLV