Tiohundra AB och Zenicor i samarbete för att utveckla hjärtsjukvården

Tiohundra AB och Zenicor Medical Systems AB har inlett ett samarbete för att utveckla och utvärdera en modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning av patienter med hjärtklappning. Samtliga vårdcentraler inom vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje kommer erbjuda den nya vårdkedjan i syfte att minska vårdköerna och ge patienterna en tidigare diagnos av förmaksflimmer.

LÄS PRESSRELEASEN