Tiohundra AB och Zenicor i samarbete för att utveckla hjärtsjukvården

– Tiohundra är en av de mest innovativa och nytänkande vårdorganisationerna i Sverige. Samarbetet med dem stärker Zenicors position som ledande inom tidig diagnos och strokeprevention för sjukvården. Att ytterligare utveckla vårdkedjan och anpassa den till olika ersättningssystem är en mycket bra grund för vidare spridning av konceptet i Sverige, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Samarbetet med Tiohundra är en naturlig fortsättning på det arbete som Zenicor tidigare genomfört i Region Värmland och i finländska Uleåborg och Tammerfors, samt med NHS i Storbritannien. Tiohundra kommer inledningsvis att genomföra ett projekt under sex månader där vårdkedjan och ersättningssystemet utvärderas och optimeras.

Den nya och effektiviserade vårdkedjan är en kombination av ett fysiskt möte med patienten och digitalisering. Patienter med symptom får i sin kontakt på vårdcentralen med sig Zenicor-EKG för mätning hemifrån under två veckors tid (två ggr per dag och vid symptom). Mätningarna skickas digitalt till central tolkning på Klinisk Fysiologi på Norrtälje Sjukhus och diagnos ställs där av specialister och överförs till vårdcentralen för kontakt med patienten för vidare behandling.

Genom Zenicors patientcentrerade vårdkedja för arytmiutredning ges tidigare diagnos, som möjliggör tidigare behandling och på så sätt kan riskerna för allvarliga följdsjukdomar som exempelvis stroke minskas. Modellen med att optimera vårdkedjan för arytmiutredning i primärvården ger nya och fortsatt ökande intäkter i takt med att denna modell sprids till fler regioner i Sverige och internationellt.

 

Om Tiohundra AB
Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är det kommunens största arbetsgivare. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje unikt i Sverige. Det innovativa och effektiva arbetssättet höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Modellen är uppmärksammad och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner och regioner. Tiohundra har en målmedveten satsning på digitalisering, innovationer och nya tekniska lösningar.

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök:<a href="https://www.zenicor.se”> <a href="https://www.zenicor.se”>www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="https://zenicor.se/pressmaterial” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>https://zenicor.se/pressmaterial