Strokestop II studien publicerad i Europace

Zenicors tum-EKG har framgångsrikt använts i ytterligare en screeningsstudie för förmaksflimmer som inkluderade 28 000 individer. Deltagarna delades in i en hög och en lågriskgrupp baserat på Pro-BNP nivå och screenades för förmaksflimmer med ett EKG (lågriskgruppen) och två veckors intermittent EKG (högriskgruppen). Studien är designad för att svara på frågan om screening förhindrar strokeinsjuknanden i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen som inte screenas. Denna publikation rapporterar om deltagande, riskgruppsindelning och förmaksflimmerdetektion i de två interventionsgrupperna, hög- och lågriskgruppen. Målet med studien är att minska antalet strokefall som orsakas av förmaksflimmer. Resultaten från STROKESTOP II-studien har nu publicerats  i Europace.

Stepwise mass screening for atrial fibrillation using N-terminal Pro B-type natriuretic peptide:
The STROKESTOP II study  

Länk till studien i Europace