Stipendium till Johan Engdahl, Halmstad

Johan Engdahl kommer med hjälp av stipendiet att studera eventuell symtomutveckling och följsamhet till blodförtunnande behandling hos patienter med tyst förmaksflimmer. Patienterna har tidigare diagnosticerats genom tum-EKG och därefter fått adekvat blodförtunnande behandling.

LÄS MER