Screeningprojektet SAFER går in i slutfasen

Personer från över hundra vårdcentraler i England screenas för förmaksflimmer i hög takt med Zenicor One när SAFER-studien går in i slutfasen. Cirka 70% av deltagarna har nu screenats och samtliga screeningar beräknas vara klara till våren 2024. Första preliminära analysen av resultatet planeras att göras i juli 2025.

Screening av personer i England i screeningprogrammet SAFER fortskrider enligt plan och med goda resultat. Redan i somras bedömde huvudfinansiären National Institute for Health and Care Research (NIHR) att resultat och progress var enligt plan och projektet kunde passera sin sista project checkpoint. I och med detta tilldelades man också en finansieringsförlängning som innebär att SAFER kommer finansieras till mars 2028.

Förlängningen gjordes på grund av förseningar orsakade av Covid-19-pandemin och primärvårdens begränsade kapacitet att ge patientvård 2020 och 2021. Tack vare de goda resultaten från STROKESTOP-studien i Sverige, har man i SAFER haft möjlighet att justera power-beräkningen för studien och projektet kommer att rekrytera totalt 82 000 deltagare. Dessa deltagare kommer från över hundra olika vårdcentraler spridda över hela England

I dagsläget har nästan 70 % av samtliga personer inkluderats och screenats med Zenicor One och man beräknar slutföra rekrytering och screening till våren 2024. Den första preliminära analysen av resultatet planeras att göras i juli 2025, samtidigt som de första resultaten från SAFER i Australien också förväntas vara klara. Resultatet från SAFER-studierna kommer att vara ett mycket viktigt underlag för beslut om införande av screeningprogram för förmaksflimmer i Storbritannien och internationellt.

Det är med  stolthet vi ser att vi levererat ett genomförbart screeningprogram i England i den här storleken och vi ser med förväntan fram emot publicering av resultaten inom de kommande åren. SAFER, tillsammans med andra regionala screeninginitiativ och våra AI-projekt, positionerar oss i framkant”, säger Caroline Mellstig Theimer, vice VD, Zenicor Medical Systems AB

Zenicors lösning är optimerad för vården och för att hantera stora flöden när flera hundratusentals personer ska genomgå screening. Erfarenheterna från de första faserna av SAFER-studien visar att Zenicor One är mycket användarvänlig och är mycket väl anpassad för äldre, vilka är målgruppen för screening.

Om SAFER-studien

SAFER-studien är ett engelskt forskningsprogram som undersöker screening som metod för att upptäcka och diagnostisera förmaksflimmer. Syftet med projektet är att utreda om screening för förmaksflimmer hos personer förhindrar stroke jämfört med nuvarande rutinsjukvård, och om det är kostnadseffektivt. Screeningen genomförs med Zenicor One. Studiens resultat förväntas ligga till grund för hur kommande screeningprogram genomförs och implementeras. Studiens inleddes 2018 och den sista fasen beräknas inkludera patienter till och med 2024.

För mer information om SAFER, besök: <a href="https://www.safer.phpc.cam.ac.uk/” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>https://www.safer.phpc.cam.ac.uk

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor One (tum-EKG) och Zenicor Flex är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor View. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

För mer information, besök: <a href="http://www.zenicor.se” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>http://zenicor.se/pressmaterial