Screeningprojekt i Schweiz med Zenicor-EKG

Patienter som är inlagda på sjukhus utgör en lämplig grupp för att aktivt leta förmaksflimmer på, då de många gånger är äldre och sjuka och därför har ökad risk för förmaksflimmer och stroke. I projektet passar man på att leta förmaksflimmer då patienterna redan är i kontakt med vården vilket förväntas ge en god kostnadseffektivitet.

Vi är glada över att kunna genomföra det första screeningprojektet för förmaksflimmer i Schweiz, och det första i sitt slag i sjukhusmiljö. Att valet föll på Zenicor-EKG beror på dess starka vetenskapliga bakgrund och att systemet är väl anpassat för våra behov, säger Med. Dr. Marco Mancinetti, klinikchef vid HFR Fribourg.

I projektet använder man sig av ett nytt utredningsflöde i Zenicor Läkarsystem som är optimerat för att stödja screening av bland annat inneliggande patienter. Systemet är utvecklat för att spara tid och resurser och möjliggöra att snabbt kunna utreda många patienter på en kort tid.

Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling och att optimera Zenicor-EKG för olika patientflöden och vårdsituationer. I detta fall har vi utvecklat Zenicor-EKG för att stödja ett nytt vårdflöde vilket ger möjlighet att ge en tidig diagnos till riskpatienter på sjukhuset som annars skulle ha förbisetts, säger Zenicors vd Mats Palerius och fortsätter:

Detta projekt är ett viktigt led i vår internationella expansion. Utvecklingen och optimeringen till nya vårdflöden öppnar upp nya segment och marknader för oss, avslutar Mats Palerius.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste rubbningen i hjärtats rytm. Lämnat obehandlat har patienter med förmaksflimmer en fem gånger ökad risk för att drabbas av stroke. Varje dag får 1 000 personer i Europa stroke på grund av förmaksflimmer. Många förmaksflimmer är obehandlade på grund av att de inte diagnostiserats ännu. En tredjedel av alla förmaksflimmer är symtomfria och kan dessutom komma och gå och därför vara svåra att upptäcka. Med korrekt behandling minskar risken för stroke med över 70%.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

Länk till projektet:
<a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03197090”>https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03197090

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se 

Dr. med. Marco Mancinetti, Överläkare, Klinikchef Internmedicinska kliniken vid Kantonssjukhuset HFR Fribourgh
E-post: marco.mancinetti@h-fr.ch

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017.