Screening med Zenicor-EKG i Tyskland

Under augusti inleds ett projekt för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Tyskland.

Projektet är Zenicors första screeningprojekt i Tyskland, samt det första större screeningprojektet med syfte att förebygga stroke som någonsin genomförts i landet.

Pressmeddelande, Zenicor 5 juli 2017