Screening med Zenicor-EKG i Tyskland

– Detta markerar vår ställning som internationellt ledande aktör inom tidig diagnos av förmaksflimmer. Inför vår fortsatta etablering i Tyskland är det också ett kvitto på att vår modell fungerar, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Projektet genomförs i samarbete med BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH och läkemedelsbolaget Pfizer. Målsättningen är att utveckla en effektiv metod för tidig diagnos av patienter med förmaksflimmer och därmed kunna förhindra strokeinsjuknanden.

Mats Palerius kommenterar: 

Vi är mycket glada att vi framgångsrikt har kunnat fortsätta utveckla vårt lyckade samarbete med Pfizer från Skandinavien och att vi även kommer genomföra detta projekt tillsammans med BNK, en nyckelorganisation inom kardiologi i det tyska sjukvårdssystemet.

Bakgrund till projektet

  • Projektet omfattar 1 500 patienter, fördelade på 40 olika kardiologiska mottagningar.
  • 200 000 personer i Tyskland drabbas av stroke varje år varav 40 000 beror på förmaksflimmer.
  • I april 2016 undertecknade Zenicor ett ramavtal med BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH, avseende försäljning av Zenicor-EKG till de 900 tyska kardiologpraktiker som är medlemmar. Detta avtal förlängdes i januari 2017.
  • Det nu aktuella avtalet med BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH är oberoende av de tidigare slutna avtalen.
  • Zenicor samarbetar med Pfizer sedan 2011.
  • Det nu aktuella avtalet är första gången Zenicor samarbetar med Pfizer i Tyskland. 

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i Norden, Tyskland och Storbritannien. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,

Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017.