Positiva kvartalssiffror enligt plan, starkaste omsättningen någonsin

I dag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2016-01-01 – 2016-12-31

• Omsättningen för helåret 2016 uppgick till 17 195 (15 060) KSEK
• Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 5 555 (4 352) KSEK
• Rörelseresultatet för helåret 2016 uppgick till -1704 (-4 950) KSEK
• Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 215 (-1 197) KSEK
• Resultatet per aktie för helåret 2016 uppgick till -0,38 (-1,11) SEK

”År 2016 har varit ännu ett mycket bra år för Zenicor. Alltsedan listningen på Aktietorget och nyemissionen 2014 har vi stadigt fortsatt att växa, med en ökad omsättning för samtliga kvartal. Zenicor har också infriat den uttalade målsättningen att nå ett positivt kassaflöde mot slutet av 2016. Sett till helåret är därmed 2016 Zenicors bästa år någonsin.” säger VD Mats Palerius.”

 

Läs hela kommunikén