Nyhetsbrev nummer 1, 2017

I syfte att utvärdera hur aktieägarna ser på Zenicor som bolag genomförde vi i början av året en aktieägarundersökning och jag vill passa på att tacka alla aktieägare som deltog. Resultatet från undersökningen visar att vi har många nöjda och lojala aktieägare, som har en stark tilltro till bolaget och våra produkter. Undersökningen visar även att många av våra ägare efterlyser mer information om och kring bolaget och våra pågående projekt.

En av våra slutsatser från undersökningen är därför att vi ska bli bättre på att kommunicera mer och tydligare med våra aktieägare. Vi har därför beslutat att på en regelbunden basis ge ut ett nyhetsbrev cirka fyra gånger per år. Tanken är att på så sätt kunna få ut mer information om bolagets löpande arbete till såväl befintliga som potentiella aktieägare.

I det första nyhetsbrevet kan du läsa en intervju med vår nya styrelseordförande Marie Öberg Lindevall, som berättar mer om sig själv och sina erfarenheter, hennes syn på Zenicor och hur hon kommer att leda styrelsens arbete.

I nyhetsbrevet vill vi också lyfta fram viktiga händelser som påverkar Zenicor mer specifikt, som exempelvis samarbetsavtalet med brittiska Technomed och Screeningprojektet i Tyskland. Men vi kommer även att skriva om sådant som ligger utanför vår organisation. Ett exempel på det är att presentera lite kring den forskning som bedrivs för att tidigt kunna identifiera förmaksflimmer, där screening är en viktig del.

Vissa av texterna i nyhetsbrevet kommer ni att känna igen från pressmeddelanden eller delårsrapporter. Annat är mer av generell karaktär, sådant som vi anser vara viktigt för oss, branschen och inte minst för våra kunder och investerare.

Vår ambition är att genom nyhetsbrevet öka transparensen och på så sätt även förbättra kunskapen kring förmaksflimmer och därigenom bli ett starkare bolag för såväl befintliga som framtida aktieägare.

Väl mött!
Mats Palerius, VD Zenicor

Innehållsförteckning:

Hela nyhetsbrevet går att läsa via nedan länk

<a href="http://newsroom.zenicor.se/”>Newsroom.zenicor.se

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i Norden, Tyskland och Storbritannien. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,

Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial