Screening med Zenicors tum-EKG kostnadseffektivt enligt studie

En ny klinisk studie som publicerats i Europace, visar att screening av 75-åriga strokepatienter för tyst förmaksflimmer är mycket kostnadseffektiv och efter 7 år sparas även vårdkostnader. För screeningen användes en handhållen EKG-apparat, tum-EKG från Zenicor, där patienterna registrerar sitt egna EKG två gånger dagligen i 30 dagar. I studien jämfördes också denna metod med kontinuerlig 24 timmars Holter-EKG-registrering. Zenicor-EKG-metoden visade både högre känslighet och lägre kostnader jämfört med Holter-EKG-metoden.

 

Pressmeddelande Zenicor 30 oktober 2014