Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Ny doktorsavhandling om Zenicor-EKG

Den 23 mars 2015 försvarade Tijn Hendrikx, läkare vid Vindelns hälsocentral och doktorand vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin – Umeå universitet, sin avhandling Catch atrial fibrillation, prevent stroke. Detection of atrial fibrillation and other arrhythmias with short intermittent ECG.

Avhandlingen handlar om att Zenicor-EKG är en ny, effektiv och uppskattad metod att hitta förmaksflimmer, som därmed kan bidra till att förebygga stroke.

LÄS MER

TILL AVHANDLINGEN