Medtechföretaget Zenicor höjer tillväxttakten och söker kapital för geografisk

Svenska Zenicor Medical Systems, som startades 2003, har genom ett samarbete med ledande
kardiologer på Karolinska Institutet blivit en ledande aktör i Sverige och Norden inom diagnostik av
förmaksflimmer. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år
drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och
en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora
kostnader för samhället.

Pressmeddelande Zenicor 10 oktober 2014