Medicinsk access om förmaksflimmer och tum-EKG

Peter M Nilsson och Lena Johnson från Skånes Universitetssjukhus i Malmö skriver i Medicinsk Access om förmaksflimmer och hur det kan vara kostnadseffektivt att screena med Zenicor-EKG.

 TILL ARTIKELN (s. 6-9)