Levde med förmaksflimmer utan att veta om det

Stina Ringman är en av flera hundra tusen svenskar som lider av förmaksflimmer. Hur länge hon har haft rytmrubbningen vet hon inte. Det var inte förrän hon fyllt 75 år och blev kallad till undersökning som flimret upptäcktes.

Stina Ringman blev förvånad när hon fick veta att hon led av förmaksflimmer. Hon hade aldrig känt av de symtom som annars är vanliga: hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, andnöd, svullna ben eller yrsel.

– Jag blev erbjuden att använda Zenicor-EKG under två veckor. Jag fick låna en utrustning av sjukvården och kunde göra mätningar hemma varje dag. Det gick snabbt och var väldigt enkelt jämfört med om jag hade tvingats åka till sjukhuset med jämna mellanrum för att ta ett EKG. Varför just hon har drabbats av förmaksflimmer vet hon inte.

Hon upplever att hon lever sunt, hon röker inte, lider inte av övervikt, äter varierat och nyttigt och tar varje dag långa promenader. I dag får Stina Ringmar läkemedelsbehandling med ett blodförtunnande läkemedel som minskar risken för proppbildning och insjuknande i stroke.

– I dag är jag glad att jag blev kallad till sjukhuset och fick möjlighet att använda Zenicor-EKG, jag är rädd för att flimret annars inte hade blivit upptäckt