Läkare vill utreda hjärtpatienter direkt i primärvården

Nästan 70 procent av allmänläkarna uppger att de skulle utreda fler patienter för hjärtklappning om de hade tillgång till utrustning direkt på vårdcentralen och lika många tror att det skulle underlätta för deras arbetsbörda. Det visar en ny undersökning.

Hjärtklappning är en vanlig orsak till att patienter söker vård hos sin vårdcentral. Misstänks de ha förmaksflimmer, vilket är en stor riskfaktor för stroke, skickas de vidare till sjukhus för utredning. I en ny undersökning av Zenicor uppger 67 procent av allmänläkarna att de skulle utreda fler patienter om de hade tillgång till utrustning för utredning direkt på vårdcentralen.

– Allmänläkarna är den första linjen för dessa patienter. Om de inte behövde remittera dessa patienter till sjukhus, utan kunde ta hand om dem direkt, så skulle det effektivisera vårdkedjan och ge många fler möjligheten att få en utredning. Patienten får låna ett handhållet tum-EKG på vårdcentralen och kan själv mäta sin hjärtrytm och resultatet skickas sedan digitalt för analys, säger Mats Palerius vd för Zenicor Medical Systems AB.

I undersökningen uppger dessutom 71 procent av allmänläkare att de tror att deras arbetsbörda skulle underlättas om patienter med hjärtklappningsbesvär kunde utredas och diagnostiseras mer effektivt i primärvården.

– För drygt ett år sedan konstaterade SKR och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att denna typ av vårdkedja är bättre ur alla aspekter. I HjärtLungs senaste flimmerrapport framgår det att region Värmland, som införde detta arbetssätt 2019, har upptäckt mer än dubbel så många förmaksflimmer. Metoden underlättar för både patienterna och för vården, de medicinska resultaten blir bättre och det sparar resurser för hela samhället, säger Mats Palerius.
 

Om undersökningen:
Undersökningen har utförts under Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Kalmar 10–12 maj 2023 på uppdrag av Zenicor Medical Systems AB. Undersökningen har besvarats av 160 allmänläkare.

Om förmaksflimmer:
Förmaksflimmer i hjärtat är en stor riskfaktor för att drabbas av stroke – blodpropp i hjärnan. Stroke är ett mycket allvarligt och livshotande tillstånd. Med rätt behandling kan denna risk reduceras kraftigt. Beräkningar från Riksförbundet HjärtLung visar att uppemot 127 000 svenskar har förmaksflimmer utan att veta om det. Runt 6 400 fall av stroke skulle årligen kunna förebyggas om alla patienter med förmaksflimmer upptäcktes och fick rätt behandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se