Kundreferenser

Zenicor i vårdkedjan, Tammerfors Hjärtsjukhus, Finland

I juli 2018 ingick Zenicor ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus för att möjliggöra arytmiutredningar i primärvården. Avtalet slöts efter ett framgångsrikt pilotprojekt under första halvan av 2018.

Kjell Nikus är kardiolog på Tammerfors Hjärtsjukhus, samt Professor i kardiologi vid Tammerfors universitet. I en intervju i Zenicors Årsredovisning  2019, berättar Kjell Nikus om deras erfarenheter av implementeringen av Zenicors optimerade vårdkedja för arytmiutredning.

LÄS INTERVJUN MED KJELL NIKUS

Arytmiutredning för strokeprevention på Danderyds Sjukhus

”På fysiologkliniken på Danderyds sjukhus har vi ett snabbspår för tum-ekg, som lett till att strokepatienter i samband med hemgång från sjukhuset får ut en Zenicor-EKG apparat och direkt kan screenas för förmaksflimmer – otroligt smidigt för patienten! Zenicor tillhandahåller en användarvänlig utrustning för patienter och vårdpersonal med enkel och lättförståelig plattform för analys. Tack vare Zenicor har vi kunnat minska svarstiderna från 98 dagar till 28 dagar.”

Jacqueline Ulander
Biomedicinsk Analytiker, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Arytmiutredning på barn i Uppsala

Hjärtmottagningen på Akademiska barnsjukhuset har använt sig av Zenicor-EKG sedan 2004 och metoden är en del av möjliga undersökningar de använder sig av vid arytmiutredningar.

”Vid oklar arytmianamnes är Zenicor-EKG förstahandsvalet”, säger Anders Jonzon, Barnkardiolog, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Arytmiutredning på Sahlgrenska

Kardiologlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan 2007 använt Zenicor-EKG för arytmiutredning. Metoden är väl utbredd och används av samtliga arytmiläkare som utredningsmetod.

”Metoden används mer och mer. Zenicor-EKG är lätthanterlig och kräver liten arbetsinsats”, säger Helene Axelsson, BMA, Kardiologlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.