Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Kundreferenser

Zenicor i vårdkedjan, Tammerfors Hjärtsjukhus, Finland

I juli 2018 ingick Zenicor ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus för att möjliggöra arytmiutredningar i primärvården. Avtalet slöts efter ett framgångsrikt pilotprojekt under första halvan av 2018.

Kjell Nikus är kardiolog på Tammerfors Hjärtsjukhus, samt Professor i kardiologi vid Tammerfors universitet. I en intervju i Zenicors Årsredovisning  2019, berättar Kjell Nikus om deras erfarenheter av implementeringen av Zenicors optimerade vårdkedja för arytmiutredning.

LÄS INTERVJUN MED KJELL NIKUS

Digitaliserad vårdkedja för arytmiutredning i Region Värmland

”Den digitaliserade vårdkedjan förkortar väntetider och minskar resandet för patienterna. Det är en win-win situation för oss, patienten och den remitterande vårdcentralen.”

Anders Eriksson,
Enhetschef Klinisk Fysiologi, Centralsjukhuset Karlstad

Den nya och effektiviserade vårdkedjan är en kombination av ett fysiskt möte med patienten och digitalisering:

  1. Patienter med symptom får i sin kontakt på vårdcentralen med sig Zenicor-EKG hem för mätning hemifrån under två veckors tid.
  2. Mätningarna skickas digitalt från patientens Zenicor-EKG direkt till central tolkning på Klinisk Fysiologi på sjukhuset i Karlstad.
  3. Diagnos ställs av specialister på Klinisk Fysiologi i Karlstad och överförs till vårdcentralen som kontaktar patient för återbesök och eventuell behandling.

 

 

 

 

Arytmiutredning för strokeprevention på Danderyds Sjukhus

”På fysiologkliniken på Danderyds sjukhus har vi ett snabbspår för tum-ekg, som lett till att strokepatienter i samband med hemgång från sjukhuset får ut en Zenicor-EKG apparat och direkt kan screenas för förmaksflimmer – otroligt smidigt för patienten! Zenicor tillhandahåller en användarvänlig utrustning för patienter och vårdpersonal med enkel och lättförståelig plattform för analys. Tack vare Zenicor har vi kunnat minska svarstiderna från 98 dagar till 28 dagar.”

Jacqueline Ulander
Biomedicinsk Analytiker, Danderyds Sjukhus, Stockholm