Kundreferenser

Arytmiutredning på barn i Uppsala

Hjärtmottagningen på Akademiska barnsjukhuset har använt sig av Zenicor-EKG sedan 2004 och metoden är en del av möjliga undersökningar de använder sig av vid arytmiutredningar.

”Vid oklar arytmianamnes är Zenicor-EKG förstahandsvalet”, säger Anders Jonzon, Barnkardiolog, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Arytmiutredning på Sahlgrenska

Kardiologlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan 2007 använt Zenicor-EKG för arytmiutredning. Metoden är väl utbredd och används av samtliga arytmiläkare som utredningsmetod.

”Metoden används mer och mer. Zenicor-EKG är lätthanterlig och kräver liten arbetsinsats”, säger Helene Axelsson, BMA, Kardiologlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.