Kommentar på Redeye om Zenicor

”Varje dag får 1000 personer i Europa stroke som följd av den vanligaste hjärtrytmrubbningen förmaksflimmer. Zenicor Medical Systems banbrytande produkt har i flera stora studier visat sig kunna diagnostisera flimmret i tid och på så sätt förhindra stroke. Omsättningen har ökat med stadiga 20% per år för bolaget de senaste tio åren och man kommer nu att skruva upp takten, dessutom har svenska myndigheten TLV insett att det skulle vara lönsamt att screena svenska befolkningen med hjälp av Zenicors produkt. Bolaget kommer att få en rejäl uppvärdering framöver.”

LÄS MER