Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Karolinska Instituet presenterar AI-Projekt med Zenicor-EKG på Kardiologikongress i USA

AI-projektet med Zenicor-EKG presenterades av Fredrik Viberg från Karolinska Institutet under Heart Rhythm Society Congress i Boston, USA och publicerades i Heart Rhythm Journal i augusti. Syftet med detta projekt var att utveckla en artificiell intelligensbaserad modell som kan förutsäga vem som skulle dra nytta av långvarig screening för förmaksflimmer med hjälp av en enda sinusrytm Zenicor-EKG. Slutsatsen är att i ett screeningprogram kan AI-algoritmen användas som ett tillfälligt steg för att identifiera individer som kan ha nytta av screening. Detta har potential att minska antalet individer som kräver långvarig screening och öka genomförbarheten av screeningprogram.

Projektet var ett samarbete mellan Zenicor, Modulai, Karolinska Institute och Cambridge University. Projektet finansierades delvis av Vinnova.