Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Kapitaltillskott och ägarspridning genom nyemissionen

Den nyligen genomförda nyemissionen i Zenicor tillförde bolaget 20 MSEK efter emissions-kostnader, vilket gav ett kapitaltillskott för att genomföra tillväxtstrategin enligt plan. Under emissionsperioden (april-juni) ökade antal aktieägare i Zenicor med 25 % och 2023-06-30 är antalet aktieägare över 1000.

Nyemissionen innebar en kraftig ägarspridning med en 25-procentig ökning av antal aktieägare. Innan nyemissionen ägdes 75 % av bolagets aktier av de tio största ägarna. Efter nyemissionen är de 75 procenten spridda bland de 25 största ägarna. Resterande 25 % av bolagets aktier ägs av ca 1000 olika aktieägare.

Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems AB kommenterar:

”Genom kassaflödet från vår stadigt växande affär tillsammans med det tillförda emissionsbeloppet har vi nu tillräckligt med kapital för att fortsätta implementera tillväxtstrategin under 2023 och 2024 med full kraft. Denna tillväxtsatsning kommer att ta bolaget till en ny nivå.

Mycket positivt är att intresset för bolaget är växande och att antalet aktieägare ökade med 25 %. Vi har nu en bättre balanserad ägarstruktur och en betydligt större ägarspridning. Vi kommer att stärka arbetet med att informera marknaden om bolaget och på så sätt ytterligare öka intresset, för fortsatt ägarspridning och för att öka likviditeten i aktien.

Vi ser fram emot att kunna publicera många positiva nyheter under andra halvan av 2023.”

Ägarlista per 2023-06-30:

Aktieägare inkl bolag                                           Antal aktier       Ägande i %

Sonny Norström                                                        905 450             10,04 %
Ragnar Winell                                                           841 867               9,33 %
Mats Palerius                                                            836 450               9,27 %
Avanza Pension                                                        703 740               7,80 %
Lifematters Invest AB                                                608 720               6,75 %
Pei-Quan Ye                                                              385 330               4,27 %
Gundars Rasmanis                                                   340 000               3,77 %
Humle Småbolagsfond                                              334 587               3,71 %
Staffan Eriksson                                                        274 920               3,05 %
Formue Nord A/S                                                      114 800               1,27 %

Topp 10                                                                 5 346 073              59,25 %

Övriga                                                                   3 676 716              40,75 %

Totalt                                                                     9 022 789            100,00 %

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FLEXTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök:www.zenicor.se.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60 
mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial