Kämpade flera år med hjärtklappningsbesvär

Rolf Johnsson hade i flera år kämpat med hjärtklappningsbesvär.Plötsligt kunde han vakna på natten och känna hur hjärtat rusade,upplevelsen var både skrämmande och ångestfylld. Trots upprepade undersökningar på sjukhus, hittade man inget onormalt.Inte förrän Rolf provade långtidsregistrering med Zenicor-EKG,upptäckte läkare att han led av förmaksflimmer, en av de vanligaste orsakerna till stroke.

Hjärtat slår normalt 50 till 100 slag per minut hos vuxna. Vid oro,stress eller fysisk ansträngning slår hjärtat fortare. Men för Rolf Johnsson kunde hjärtat plötsligt börja slå våldsamt, utan någon särskild orsak.– Det började för några år sedan. Det är en väldigt jobbig, men också skrämmande upplevelse. Ibland har det hjälpt om jag lagt mig ned för att vila en stund, då har hjärtslagen blivit normala igen efter cirka 20 minuter. Men ibland har det inte hjälpt, när det varit som värst har hjärtklappningsbesvären varat i upp till två timmar.

Trots att Rolf genomgick utredningar med 24-timmars EKG, kunde läkare inte hitta något fel. Inte heller gav en längre tids registrering av hjärtaktiviteterna några tecken på avvikelser.

Tack vare ett tips fick han vetskap om en forskningsstudie vid Halmstadssjukhus. Samtliga invånare mellan 75 och 76 år i Halmstadskommun, fick ett erbjudande om att delta i ett screeningprogram i syfte att upptäcka förmaksflimmer.

– Jag är tacksam att jag kom med i studien. Genom en smidig liten apparat som mäter EKG med tummarna kunde jag själv registrera hjärtaktiviteten under två veckor och få resultaten analyserade på distans av en kardiolog.Under dessa två veckor hände det igen.

Hjärtat rusade och Rolf vaknade av hjärtklappning. Han såg snabbt till att plocka fram Zenicor-EKG för att mäta hjärtfunktionen. Denna gång kunde läkare äntligen konstatera att Rolf led av förmaksflimmer, en av de vanligaste störningarna av hjärtats rytm och den bakomliggande orsaken till Rolfs hjärtklappningsbesvär.

– Jag hade gått omkring med förmaksflimmer utan att veta om det, och jag kände heller inte till att jag levde med en ökad risk att drabbas av stroke. Nu får jag läkemedelsbehandling för att minska den risken och det känns så klart väldigt bra. Jag önskar att fler fickchansen att kunna mäta EKG över en längre tidsperiod, säger Rolf.