Internationellt erkännande om strokeförebyggande screening med Zenicors tum-EKG

De internationellt ansedda tidskrifterna Circulation och Europace har i dagarna publicerat två vetenskapliga artiklar från den svenska STROKESTOP-studien om primärpreventiv screening för förmaksflimmer med Zenicors tum-EKG.

Pressmeddelande, Zenicor, 4 maj 2015