Internationell screeningstudie med Zenicor-EKG

I en stor internationell multicenterstudie, SILENCE-studien, screenas 2 000 patienter med diabetes eller hjärtsvikt för tyst förmaksflimmer med hjälp av Zenicor-EKG i syfte att förebygga strokeinsjuknanden.

Studien kommer att genomföras av forskargrupper i Sverige, Danmark och Österrike. Studien kommer att ge underlag till om det är lämpligt att screena för förmaksflimmer bland dessa riskgrupper.

Pressmeddelande, Zenicor 10 oktober 2016