Första personerna screenade med Zenicor One i Australien

I dagarna påbörjades screening av de första personerna med Zenicor One i Australien. Zenicor är som tidigare meddelats utvald leverantör till projektet SAFER-AUS för screening av förmaksflimmer i Australien. Att screeningen nu är i gång innebär för Zenicor ett viktigt steg i etableringen i Australien och en viktig del i företagets positionering som en ledande aktör inom screening för förmaksflimmer.

Nu inleds rekryteringen av patienter på 36 läkarmottagningar i delstaterna New South Wales, Tasmanien och Western Australia för randomiserade test för förmaksflimmer på ett urval av patienter som är 70 år och äldre med hjälp av Zenicor One tum-EKG-enhet. Syftet med studien är att undersöka om screening för förmaksflimmer leder till en minskning av antalet personer som drabbas av stroke.

Projektet är världens största randomiserade studie av screening för förmaksflimmer och samlar de främsta aktörerna på området. Vi är glada över de potentiella hälsoeffekt som denna omfattande forskningsstudie kommer att ha på patienter och vårdkvalitén i både Australien och Storbritannien”, säger Dr Nicole Lowres, University of Sydney

Detta är en viktig milstolpe för företaget i vår positionering som ledande internationell aktör i screeningprojekt för förmaksflimmer. Australien har några av världens främsta forskare på området och är en prioriterad region att etablera oss i inför framtida screeningprogram”, säger Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB

Resultatet från studien kommer presenteras tillsammans med data från SAFER UK och vara ett mycket viktigt underlag för implementering av nationella screeningprogram i och utanför Storbritannien och Australien. Totalt ämnar studien rekrytera ca 2 300 personer.

Om SAFER-AUS

SAFER-AUS är ett australiensiskt forskningsprogram som undersöker screening med Zenicor One för att upptäcka och diagnostisera förmaksflimmer. Syftet med projektet är att utreda om screening för förmaksflimmer hos personer förhindrar stroke jämfört med nuvarande rutinsjukvård, och om det är kostnadseffektivt. SAFER-AUS, är finansierat av australiensiska forskningsmedel och leds av forskare på University of Sydney och ingår som en del av brittiska SAFER lett av Professor Jonathan Mant, University of Cambridge. SAFER-AUS inleddes under 2021 och beräknas inkludera patienter till och med 2024.

För mer information om SAFER-AUS, besök: https://safer-aus.sydney.edu.au/

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor One (tum-EKG) och Zenicor Flex är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor View. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

För mer information, besök: http://www.zenicor.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder för nedladdning:http://zenicor.se/pressmaterial