Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Flimmerrapporten lyfter fram Värmlandsmodellen med Zenicor

I dag publicerar patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung Flimmerrapporten för 2023. Rapporten visar att antalet personer i Sverige med ett odiagnostiserat förmaksflimmer är mycket stort, vilket ger en väsentligt ökad risk att drabbas av stroke. Rapporten trycker på vikten av att Sveriges regioner implementerar bättre metoder för diagnostik för förmaksflimmer, och lyfter fram Region Värmlands modell med Zenicor som ett utmärkt exempel.

Rapporten skriver att 127 000 personer i Sverige har ett odiagnostiserat förmaksflimmer, vilket innebär en väsentligt ökad risk för att drabbas av en stroke. Rapporten visar också att 43 % får vänta mer än ett år från första symptom på förmaksflimmer till diagnos. Det som krävs är ett fokuserat arbete med satsningar som leder till att fler fall upptäcks och att de som har förmaksflimmer får en tidigare diagnos och möjlighet till strokeförebyggande behandling.

Region Värmland införde 2019 ett nytt arbetssätt för att hitta fler misstänkta fall av förmaksflimmer på vårdcentraler i Region Värmland. I samband med misstanke om förmaksflimmer får patienter möjlighet att på vårdcentralen låna med sig Zenicor One (tum-EKG) för monitorering av hjärtat på distans. Utredningen sker i två veckor. Tre gånger om dagen mäter patienten sin hjärtrytm  och i samband med symtom.

” Erfarenheterna från det nya arbetssättet i Region Värmland är positiva. Fler personer har fått möjlighet att göra en utredning och antalet upptäckta fall av förmaksflimmer har ökat. Fler regioner bör inspireras av Region Värmland och göra det enkelt för personer med symtom att genomföra en utredning” Utdrag från Flimmerrapporten.

”Det här är ett bra exempel på god och nära vård. Att utredningen sker direkt, på plats, underlättar för patienter.”, säger en medarbetare i Region Värmland i Flimmersapporten

I dag har i stort sett alla vårdcentraler i Region Värmland möjlighet att erbjuda ett Zenicor One (tum-EKG) för monitorering av hjärtat på distans.

Flimmerrapporten och Zenicor One (tum-EKG) uppmärksammas även i TV4 i dag 9 maj.

Länk till Flimmerrapporten:  https://www.hjart-lung.se/contentassets/6fb9e04238644e5b99dc798ae17ba9d0/flimmerrapport-2023_riksforbundethjartlung.pdf

Länk till TV4-inslag: https://www.tv4.se/klipp/va/20558901/test-kan-upptacka-risk-for-stroke-anders-kollar-om-han-ar-i-riskzon

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: http://www.zenicor.se

Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som är verksam i hela landet. Riksförbundet HjärtLung arbetar för att förbättra livet för personer med hjärt-, kärl-, och lungsjukdomar, genom att upplysa och informera vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning och genomföra aktiviteter för medlemmarna. Förbundet grundades 1939 och är en av de äldsta och största patientföreningarna i Sverige, med över 35 000 medlemmar och verksamhet finns i hela landet genom många lokalföreningar. I Sverige lever i dag över 2 miljoner med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. I snart 85 år har Riksförbundet HjärtLung arbetat för att dessa människor ska få en bra vård och vardag. För mer information: http://www.hjart-lung.se

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial