Årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 26 maj 2015 kl. 17.00 på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm.

LÄS KALLELSE

ANMÄL DIG HÄR

ÅRSREDOVISNING FÖR ZENICOR 2014