Effektiviserad vårdkedja för palpitationspatienter

Vårdkedja för palpitationspatienter
Palpitationsbesvär/hjärtklappning är en vanlig orsak till att patienter uppsöker primärvården och leder ofta till ett remissförfarande till specialistvården. Den nuvarande vårdkedjan för palpitationspatienter resulterar ofta i flera utredningar och långa väntetider till specialistläkare, vilket resulterar i en fördröjd diagnos och behandling.

Identifiera orsaken till symtomen
Bedömning av patienter med palpitationer görs traditionellt med pulsregistrering, 12-avlednings vilo EKG eller 24-timmars Holter. Dessa metoder ger låg sannolikhet för arytmifynd eftersom besvären ofta är intermittenta. Studier indikerar att 3-4 gånger fler arytmier upptäcks med långtids intermittent EKG.¹

Effektivisera vårdkedjan
Intermittent EKG med Zenicor One erbjuder en lösning för patientcentrerad och effektiviserad vårdkedja för palpitationspatienter. Arytmiutredning med Zenicor One kan erbjudas inom primärvården och tolkningen av inkommande EKG görs av specialistläkare på sjukhuset. Den patientcentrerade vårdkedjan gynnar både patienten och sjukvården då patienten kan erbjudas en tidigare utredning, tidigare diagnos och tidigare behandling.

 

Tidig diagnos med Zenicor Solution
Zenicors lösning består av en CE-märkt handhållet EKG, s.k tum-EKG med I-avledning samt ett webbaserat gränssnitt för att analysera EKG. Data överförs via mobilnätet som möjliggör distanstolkning. Systemet möjliggör en sömlös integration mellan primärvård och specialistvård, vilket minskar behovet av onödiga patientremisser och onödigt resande för patienten till specialistklinik på sjukhus.

Patienter som besöker primärvården med palpitationer får en Zenicor One, tum-EKG, med sig hem under två veckor för att registrera sitt EKG 2-4 gånger om dagen och vid symtom. EKG mätningarna analyseras centralt på sjukhuset och resultaten meddelas tillbaka till patientansvarig primärvårdsläkare. Uppföljning och behandling utförs av patientens primärvårdsläkare.

Korrelation mellan symtom-rytm
Sannolikheten för att upptäcka arytmier ökar avsevärt med Zenicor One intermittent tum-EKG jämfört med konventionella metoder då utredningen kan göras under en längre tid. Metodens enkelhet och bekvämligheten innebär en god patient följsamhet, vilket gör Zenicor One till en unik och mycket effektiv metod för att leta efter arytmier hos palpitationspatienter.

 

Läs intervju med Kjell Nikus, Tammerfors Hjärtsjukhus, ”Därför använder vi Zenicor i vårdkedjan