Delårsrapport kvartal 3, 2019

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 3, 2019-01-01 – 2019-09-30

Sammanfattning

  • Omsättning för tredje kvartalet 2019 uppgick till 4 609 KSEK (4 272 KSEK)
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2019 uppgick till 65 KSEK (- 1 820 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet 2019 uppgick till 0,01 SEK (- 0,32 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för tredje kvartalet 2019 ökade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att detta är Zenicors bästa tredje kvartal hittills.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet var positivt, en avsevärd förbättring jämfört med 2018 och det innebär det andra kvartalet i rad med positivt resultat.

Läs hela delårsrapporten här